Redesign - Change The Look Of Your Site And Earn More Clients

Scroll

Желаете да промените дизайна на вашия сайт? Редизайн на сайт от MySuper.Site

Редизайн на сайт се налага тогава, когато настоящият дизайн не отговаря на изискванията (независимо дали изизквания на Гугъл за по-добра индексация, изисквания на браузера, изисквания на устройството и т.н.), или просто, когато визията вече не ви допада и имате нови идеи как да я промените.

Това, което е важно да споменем за редизайна е, че всичко друго в сайта ви остава същото - текстове, url връзки, настояща индексация в търсещи машини, администрация. Ние само променяме визията му и евентуално добавяме нови добавки, за да постигнем крайния желан ефект. Тези елементи могат да претърпят евентуални промени при мигриране на сайт.

Добре е да се фокусираме върху конвертирането (превръщането на потребителя в клиент).

 

редизайн на сайт

Какъв е правилният подход при редизайн на сайт?

По-добрият подход: Еволюционен Редизайн

Най-ефективната стратегия при редизайн на сайт е тестването и използването на доказана система за тестване на промените. Рисковете при съществени промени без тестване са твърде големи.

Истината е, че драстични, радикални промени в дизайна са опасни.

И не, че нямате нужда от редизайн - най-вероятно се нуждаете от такъв. Но по-добрият, структуриран и с по-нисък риск подход към дизайна включва процес на тестване с частични (и често драстични) подобрения. Този подход дава резултати като по-добро изживяване на потребителя, в сравнение с подход тип "нека рискуваме всичко".

Еволюционния редизайн дава продължителни резултати

Има две основни разлики между Еволюционния редизайн и традиционния 'радикален' редизайн:

1. Той е по-бърз

След традиционния редизайн на сайт маркетинговите отдели са толкова натоварени от процеса, че не биха се занимавали отново в следващите 5 години. Или могат да прекарат следващите 6 месеца, опитвайки се да поправят щетите в конвертирането, следствие от новия им сайт. Еволюционния дизайн, противоположно на традиционния, създава система от продължителни подобрения, така, че вашия сайт да е водещ.

2. Има правилния критерии за успех

Усещането и оповаването на т.нар. 'добри практитки' на дизайнерите води традиционния редизайн. И независимо колко талантлив е уеб дизайнера, неговите промени могат да навредят на сайта ви. При Еволюционния редизайн всяка промяна се тества и нейното влияние се измерва, за да се постигнат определени бизнес цели.

Еволюционния редизайн използва принципи за оптимизация на конвертирането в процеса на редизайн.

Нашите цели могат да се обобщят накратко:

  • удобна мобилна версия
  • лесен за индексиране от търсещи машини
  • бързина
  • оптимизация за конвертиране

Процесът се състови от 5 стъпки, както следва:

Стратегия

Никога не се позовавайте само на усещанията си. Добре е да се вслушате в мнението на професионалистите. Сайтът ви трябва да е удобен за вашите потребители, а не за вас самите. Трябва да помислите дали желаете да запазите цялото съдържание, или има страници, които ще желаете да се премахнат. Определянето на таргет групата (тези, за които е предназначен сайта) и структурата на сайта ще определят именно стратегията. Големината на сайта и на промените в него са определящите цената за редизайн.

Изграждане

Когато планът на стратегията е изграден е време да се премине към същинския процес на изграждане на новия дизайн.

Проверка на качеството

Тестване на мобилната версия, функциите, работата с различни браузери и скоростта.

Стартиране

Стартирането е безспорно най-очакваната стъпка, но и най-стресиращата. Въпреки това, ако всичко е било предварително тествано и проверено - едва ли ще има изненади. Необходимо е да се помисли за евентуални 301 пренасочвания, ако има страници, които са с променен адрес.

Поддръжка

Тази стъпка от процеса е изключително важна. Включва елементи на 3 нива: краткосрочни: отстраняване на бъгове, възникнали скоро след редизайна средносрочни: план за поддръжка - самостоятелно или от агенция - обновяване на ядрото, добавките дългосрочни: бъдеща стратегия за подобряване и разширяване на сайта при нужда

Сайтът трябва да работи за вас!

Ако имате сайт, но той не печели - свържете се с нас, за да ви помогнем да откриете слабите му места и да ви изготвим оферта за редизайн. Сайтът е мощен маркетинг инструмент, който може да ви донесе много.

Leave a Reply